6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12.maddesi gereği alınması gereken tedbirlerin kontrolü, açıklıkların tespiti ve raporlanması tarafımızdan sağlanmaktadır.