Öncelikle firmanızın – kurumunuzun KVKK uyumluluğunu test ediyoruz. Mevcut olan tedbirlerinizi güçlendiriyor. Olmayanlar için ise çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda her bir departmanınızla görüşme sağlayarak iş süreç analizinizi çıkartıyor, iş süreçlerinde işlenen kişisel verilerinizi data mapping yöntemi ile envanter listesine işliyoruz. Erişim gruplarını tespit edip, yasal saklama süreleri ve veri işlemenin hukuki dayanaklarını oluşturuyoruz. Bu verilerin hangi koşulda işlenip saklanacağına dair politikanızı oluşturup, nasıl imha edileceğinin yöntemlerini belirliyoruz. Sorumlu olduğumuz taraflara yönelik aydınlatma ve açık rıza metinlerini hazırlayıp, hukuki sorumluluk transferi kapsamında sözleşmelerinizi inceleyerek, ilgili kanundan doğan yükümlülükleri sözleşmelerinize dahil ediyoruz. Firmanızda – Kurumunuzda kurmuş olduğumuz, Kişisel Veri Yönetim Sisteminizin 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminden faydalanmak sureti ile süreçlerin devamlılığının tarafınızdan sağlanması adına çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarınıza farkındalık eğitimi verip, teknik ve idari tedbirler noktasında GAP analizinizi (Boşluk Analizi) yapıyor ve sizi Kanun karşısında hazır hale getiriyoruz.